10 ทีมกับ My Little Farm ปี4

news04

 

    โครงการ My Little Farm ปี4 ปฏิบัติการค้นหาสุดยอด “เด็กไทยหัวใจเกษตร” เป็นความร่วมมือกันระหว่างมูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยในพระราชูปถัมป์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมส่งเสริมการเกษตร, คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สมาคมนิสิตเก่าคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ฟาร์ม แชนเนล(ประเทศไทย) จำกัด โดย โครงการ My Little Farm ปี4 ปฎิบัติการค้นหาสุดยอดเด็กไทยหัวใจเกษตร คัดเลือกเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนที่ผ่านการคัดสรรจากทั่วประเทศ เหลือเพียง 10 โรงเรียนมาปฏิบัติภารกิจบนพื้นที่จริงขนาด 1 ไร่ ให้ได้ประโยชน์สูงสุดภายในระยะเวลา 60 วัน ด้วยงบประมาณ 5,000 บาท เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่สนใจการเกษตรเรียนรู้ และพัฒนาวิธีการทำการเกษตรแบบครบวงจร ทั้งด้านความรู้ทางการเกษตร ความรู้ด้านต้นทุน ด้านการบริหารโครงการ และด้านการปฏิบัติการที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในอนาคต
   10 โรงเรียน ที่เข้ารอบ ประกอบด้วย
    LF1. โรงเรียนบ่อเกลือวิทยาคม จ.น่าน (สีม่วง)
    LF2. โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา จ.บุรีรัมย์ (สีน้ำเงิน)
    LF3. โรงเรียนรัษฏาประดิษฐ์อนุสรณ์ จ.ตรัง (สีฟ้า)
    LF4. โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ จ.นครสวรรค์ (สีเขียว)
    LF5. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จ.ศรีสะเกษ (สีเหลือง)
    LF6. โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฏร์ธานี (สีส้ม)
    LF7. โรงเรียนทราวดี จ.นครปฐม (สีแดง)
    LF8. โรงเรียนภูดินแดนวิทยา จ.สกลนคร (สีน้ำตาล)
    LF9. โรงเรียนลานสักวิทยา จ.อุทัยธานี (สีบานเย็น)
    LF10.โรงเรียนท่าเกษมวิทยา จ.สระแก้ว (สีชมพู)