ชาวบ้านแห่เก็บเห็ดเสม็ดขายรายได้ดี กิโลกรัมละ 200 บาท!!

 ชาวบ้านแห่เก็บเห็ดเสม็ดขายรายได้ดี กิโลกรัมละ 200 บาท!!

พื้นที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง  ซึ่งเป็นแหล่งป่าเสม็ด มีประชาชนทั้งในพื้นที่ ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา และต่างอำเภอ เช่น อ.กันตัง และ อ.หาดสำราญ นับร้อยคน เพื่อหาเห็ดเสม็ด ที่มีขึ้นเป็นจำนวนมากหลังฝนตก ซึ่งแต่ละปีสามารถเก็บได้ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งแต่ละคนอาจจะได้มากบ้างน้อยบ้าง แต่ส่วนใหญ่ถ้าหาได้จำนวนมาก ก็จะนำไปขายครับ

ทั้งนี้ ถ้าหากขายสด ๆ โดยไม่ต้องทำความสะอาดหรือต้มก่อน จะขายในราคากิโลกรัมละ 150  บาท แต่หากทำความสะอาดและต้มก่อน จะขายในราคากิโลกรัมละ 200 บาท ทำให้ประหยัดรายจ่ายในครอบครัว เพราะสามารถนำไปประกอบอาหารได้ และมีรายได้เสริมแต่ละวันคนละกว่า 1,000 บาท หรือหลายพันบาทตลอดฤดูกาล และปีนี้เชื่อว่าเห็ดเสม็ดจะออกดอกยาวนานกว่าปีที่ผ่านมาครับ


Related post