ชาวบ้าน ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนแบบแปลงใหญ่ได้รับมาตรฐาน GAP ครบวงจรตั้งแต่การปลูก ไปจนถึงการแปรรูป

 ชาวบ้าน ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนแบบแปลงใหญ่ได้รับมาตรฐาน GAP ครบวงจรตั้งแต่การปลูก ไปจนถึงการแปรรูป

ที่ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ชาวบ้านได้มารวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนแบบแปลงใหญ่สมุนไพร ซึ่งมีพื้นที่จำนวน 410 ไร่ มีการปลูกและผลิตสมุนไพรที่ได้รับมาตรฐาน GAP ครบวงจรตั้งแต่การปลูก ไปจนถึงการแปรรูป

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี โดยนายชิตพล เต็งเก้าประเสริฐ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และคณะ ร่วมดำเนินการศึกษาต้นแบบ การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม ปี 2563 เวทีที่ 5 (เวทีสรุปผล) โดยการย้ำ ทบทวนกระบวนการ ขั้นตอน รายละเอียด เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการดำเนินการตั้งแต่เวทีที่ 1 จนถึงเวทีที่ 5 ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่สมุนไพรด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี


Related post