น้ำองุ่น จ.สระบุรี

 น้ำองุ่น  จ.สระบุรี

น้ำองุ่น  จ.สระบุรี

ราคา 180 บาท/ขวด

รายละเอียดสินค้า

วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านมวกเหล็ก เริ่มผลิตน้ำองุ่นสดแบบพาสเจอร์ไรส์ ปี พ.ศ 2551 ในชื่อ “น้ำองุ่น 100% กุสุมา”คิดค้น พัฒนา และปรับปรุง คุณภาพผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง เพื่อคงคุณค่าทางด้านโภชนาการอาหารอย่างครบถ้วน ด้วยกระบวนการผลิตที่ทันสมัย ถูกหลักอนามัย มีคุณภาพ ทุกขั้นตอน จนสามารถผลิตน้ำองุ่น 100 % เป็นที่ยอมรับและเป็นที่ต้องการของตลาด รับรองมาตรฐานจาก สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

(Food and Drug Administration) หรือ อย.

ขวดเล็ก 40 บาท 250 cc

ขวดใหญ่ 180 บาท 750 cc

มาตรฐานที่ได้รับ

เครื่องหมายอาหารและยา (อย.) (19-2-03360-2-0001)

วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านมวกเหล็ก

236 หมู่ 9 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

เบอร์โทรศัพท์  08 1344 8490 , 0815708066

อีเมล kusuma-muaklek@hotmail.com


Related post