มะนาวหนัง

มะนาวหนัง

 
 
 
 

       “มะนาวหนัง”เป็นพืชพื้นเมืองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้คนในภูมิภาคนี้รู้จักและใช้ประโยชน์จากมะนาวหนังมาช้านาน น้ำมะนาวนอกจากใช้ปรุงรสเปรี้ยวในอาหารหลายประเภทแล้ว ยังนำมาใช้เป็นเครื่องดื่ม ผสมเกลือ และน้ำตาล เป็นน้ำมะนาว ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศทั่วโลก

 

 

 

ลักษณะ

    มีลักษณะเป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก ต้นมีความสูงประมาณ 2 – 5 เมตร แตกกิ่งที่ไม่เป็นระเบียบ กิ่งอ่อนมีลักษณะเป็นเหลี่ยมสีเขียวจาง และเมื่อโตขึ้นจะมีลักษณะกลมและมีสีที่เข้มขึ้น จนเป็นสีน้ำตาลในที่สุด ตามลำต้นและกิ่งจะมีหนามแหลมกระจายทั่วไป ลักษณะของใบมะนาวพันธุ์หนังนี้ เมื่อยังออกจะมีสีเขียวอ่อนเกือบขาว และจะมีสีเขียวเข้มขึ้นเมื่อใบมะนาวแก่ขึ้น ผิวใบจะมีความละเอียดเป็นมัน และมีรูปไข่ ปลายใบค่อนข้างป้าน และมันจะมีร่องตื้นและลึกสลับกัน ทำให้แลดูเป็นหยักละเอียดๆ แผ่นใบมีความกว้างประมาณ 4 เซ็นติเมตร ยาวประมาณ 7 เซ็นติเมตร

 

 

ดอก

   ดอกมะนาวพันธุ์หนัง เมื่อออกดอก ดอกจะมีสีเขียวในตอนแรก และเมื่อโตขึ้นดอกมะนาวจะเปลี่ยนเป็นสีขาว เมื่อดอกบานกลีบในจะเห็นมีปลายแหลม เกสรตัวผู้มีสีเหลือง ความกว้างดอกจะกว้างประมาณ 2 – 3 เซ็นติเมตร และเมื่อดอกมะนาวได้รับการผสม จะการเป็นผลและพบว่าผลอ่อน มีลักษณะกลมยาว คล้ายลูกรักบี้ และเมื่อผลมะนาวหนังโตขึ้นจะเริ่มกลมมนขึ้น เมื่อผลมะนาวโตเต็มที่จะมีลักษณะกลมยาว หัวท้าย มนและมีจุกเล็กๆที่หัว ผิวเปลือกมะนาวจะเรียบและบาง เมล็ดทีลักษณะเรียบ มะนาวพันธุ์หนังนี้จะมีรสเปรี้ยวและมีกลิ่นหอมมาก

 

 

 

 

ผล

    เมื่อดอกมะนาวได้รับการผสม จะการเป็นผลและพบว่าผลอ่อน มีลักษณะกลมยาว คล้ายลูกรักบี้ และเมื่อผลมะนาวหนังโตขึ้นจะเริ่มกลมมนขึ้น เมื่อผลมะนาวโตเต็มที่จะมีลักษณะกลมยาว หัวท้าย มนและมีจุกเล็กๆที่หัว ผิวเปลือกมะนาวจะเรียบและบาง เมล็ดทีลักษณะเรียบ มะนาวพันธุ์หนังนี้จะมีรสเปรี้ยวและมีกลิ่นหอมมาก