มะนาวแป้น

มะนาวแป้น

 
 
 

       “มะนาวแป้น” เป็นมะนาวพื้นเมืองของไทยที่ตลาดนิยมมากที่สุดพันธุ์หนึ่ง จึงมีผู้ปลูกกว้างขวาง และคัดพันธุ์ที่มีลักษณะดีเพิ่มขึ้นอีกหลายพันธุ์ สามารถให้ผลได้ตลอดทั้งปี ผลมีขนาดใหญ่แต่เล็กว่ามะนาวหนัง ทรงผลกลมแป้นสวยงาม

 

 

ลักษณะ

    มะนาวแป้น มีลักษณะลำต้นที่สูงถึง 3 เมตร แตกกิ่งก้านสาขามากไม่เป็นระเบียบ มีหนามกิ่งก้านมาก ต้นที่ปลูกจากกิ่งตอนจะให้ผลตั้งแต่ปีแรก แต่จะให้ผลติดมากในปีที่ 3-5 เป็นพันธุ์ที่ออกดอกติดผลง่าย ติดผลตกประมาณ 500 ผล/ต้น/ปี เมื่ออายุได้ 5 ปี เก็บเกี่ยวผลได้ตลอดทั้งปี แต่จะให้ผลมากในช่วงเดือนพฤษภาคม

 

 

ดอก

   ดอกมะนาวแป้น เมื่อออกดอก ดอกจะมีสีขาวเมื่อดอกบานกลีบในจะเห็นมีปลายแหลม เกสรตัวผู้มีสีเหลือง ความกว้างดอกจะกว้างประมาณ 2 – 3 เซ็นติเมตร และเมื่อดอกมะนาวได้รับการผสม จะการเป็นผลและพบว่าผลอ่อน มีลักษณะกลมคล้ายหัวไม้ขีด และเมื่อผลมะนาวแป้นโตขึ้นจะเริ่มกลมมนสวยงาม  ผิวเปลือกมะนาวจะเรียบและบาง เมล็ดมีลักษณะเรียบ มะนาวแป้นนี้จะมีรสเปรี้ยวและมีกลิ่นหอมมากและเป้นที่นิยม

 

 

 

 

ผล

    ผลอ่อนของ “มะนาวแป้น” มีสีเขียว ผลแก่จัด มีสีเหลือง ผิวผลไม่เรียบ เปลือกบาง มีกลีบผลประมาณ 10-13 กลีบ เนื้อกุ้งมีขนาดเล็ก เบียดกันแน่น มีน้ำมาก รสเปรี้ยวจัด น้ำมีกลิ่นหอม เป็นที่นิยมของผู้บริโภค จำนวนเมล็ดมีน้อยคือประมาณ 10 เมล็ด/ผล เมล็ดมีขนาดเล็ก สีน้ำตาล ลักษณะรี หัวป้าน ท้ายแหลม