มอด ไม้ หมอน

รูปแบบรายการ/ข้อมูล :

นำเสนอทุกแง่มุมตลอดจนองค์ความรู้ใหม่ๆของสหกรณ์การเกษตรไทยทั่วประเทศ

 

วัน/เวลา ที่ออกอากาศ :

ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 06:30-07:00

เริ่มออกอากาศ : 

เริ่มออกอากาศ 1 ธันวาคม 2557 ถึง 31 มีนาคม  2561  ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมมิราเคิล แชนแนล

video

มอดไม้หมอน ตอนที่ 1 สหกรณ์การเกษตรสามร้อยยอด จำกัด – B2