มะเขือเทศ (รับประทานผลสด) จ.อุบลราชธานี

 มะเขือเทศ (รับประทานผลสด)  จ.อุบลราชธานี

มะเขือเทศ (รับประทานผลสด)  จ.อุบลราชธานี

300 บาท/กิโลกรัม

รายละเอียดสินค้า

มะเขือเทศ รับประทานผลสด เป็นพันธุ์อุบลสวีท (ubon sweet) และพันธุ์โซลาวีโน (solaveeno) เป็นมะเขือเทศที่รสชาติหวาน กรอบ อร่อย ชุ่มลิ้น และเป็นมะเขือเทศที่ผลิตในโรงเรือนปิด ใช้ระบบการผลิตแบบอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์ ซึ่งทำให้มะเขือเทศ สะอาด ปลอดภัย และมีคุณประโยชน์ทางอาหารสูง นอกจากนี้ ทางกลุ่มยังมีการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ มะเขือเทศรับประทานผลสดอีกด้วย.

มาตรฐานที่ได้รับ    ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) (065-2564)

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตผักผลไม้อินทรีย์อุบลพรีเมี่ยม

ที่อยู่197 หมู่ 1 ต.แก่งโดม อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

เบอร์โทรศัพท์  0818762818


Related post