รายการ ฟาร์ม ทูเดย์

รูปแบบรายการ/ข้อมูล :

รายการที่รวบรวมทุกองค์ความรู้ด้านการเกษตรเพื่อเกษตรกรไทย ทุกมิติ
เทคโนโลยีองค์ความรู้ข่าวสารด้านการเกษตร เพื่อความมั่นคงของเกษตรกร

 

วัน/เวลา ที่ออกอากาศ :

ออกอากาศทุกวันพุธ  เวลา 13.30-14.00  สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก 5HD ช่อง 1

เริ่มออกอากาศ : 

เริ่มออกอากาศ 22 สิงหาคม 2561

video

Farmtoday EP50 B2

Farmtoday EP50 B3

Farmtoday EP49 B1

Farmtoday EP49 B2

Farmtoday EP49 B3

Farmtoday EP48 B1

Farmtoday EP48 B2

Farm today EP48 B3