สมาร์ทฟาร์ม ไทยแลนด์

รูปแบบรายการ/ข้อมูล :

นำเสนอหนทางแก้ปัญหาที่นำมาสู่ความสำเร็จในอาชีพเกษตรกรรม พร้อมข่าวสารด้านการเกษตร

 

วัน/เวลา ที่ออกอากาศ :

ทุกวันเสาร์ 06:00-06:25 ไทยรัฐทีวี ช่อง 32

เริ่มออกอากาศ : 

จำนวน 16 ตอน (15มิถุนายน ถึง 30กันยายน2562)

video

Smart Farm Thailand ep6 b1

Smart Farm Thailand ep7 b1

Smart Farm Thailand ep8 b1

Smart Farm Thailand ep9 b1

Smart Farm Thailand ep10 b1

Smart Farm Thailand ep11 b1

Smart Farm Thailand ep12 b1

Smart Farm Thailand ep13 b1