เตาถ่านหลายแห่งลดกำลังการผลิตเหลือทำขายในพื้นที่ จ.ตรัง

 เตาถ่านหลายแห่งลดกำลังการผลิตเหลือทำขายในพื้นที่ จ.ตรัง

เตาผลิตถ่านหลายแห่งใน จ.ตรัง ลดกำลังการผลิตลงทำขายปลีกในพื้นที่ แทนการส่งขายยุ้งในกรุงเทพฯเหมือนที่ผ่านมา สวนทางความต้องการของประชาชนทั่วประเทศที่ต้องการใช้ถ่านเป็นพลังงานทางเลือกที่เพิ่มสูงขึ้น สาเหตุเพราะไม้ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญมีราคาแพงขึ้น แม้ถ่านจะมีการปรับราคาขึ้นก็ตาม แต่ยังสู้ต้นทุนไม่ไหว จึงหันมาผลิตขายแค่ในพื้นที่แทน เพราะความต้องการของประชาชนในพื้นที่ก็มีมากเช่นกัน โดยแบ่งขายเป็นกระสอบละประมาณ 10 กิโลกรัมเศษ ในราคากระสอบละ 140 บาท และยังจัดใส่ถุงขายปลีก ถุงละ 30 บาท ตามร้านค้าและหน้าบ้าน ให้ประชาชนได้ใช้กัน เพื่อส่งเสริมชาวบ้านประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนด้วย ส่วนเศษถ่านส่งขายให้กับโรงงานผลิตถ่านอัดแท่ง ในราคากระสอบละ 20 บาทครับ


Related post