รายการ ไทย ฟาร์ม

รูปแบบรายการ/ข้อมูล :

ทุกปัญหาเราอาสาหาทางออก  นำผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ แก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรมเห็นผลจริง พร้อมข่าวสารด้านการเกษตร

 

วัน/เวลา ที่ออกอากาศ :

ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 10:00-10:30น. ทางช่อง 3SD  หมายเลข ช่อง 28

เริ่มออกอากาศ : 

เริ่มออกอากาศ 24 มิถุนายน 2560 ถึง 29 กันยายน 2561

video

ไทยฟาร์ม : แอร์ออร์คิดส์ ซุปเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม้ครบวงจร 2 (1/3) [18/08/61]

 

ไทยฟาร์ม : ชาวสวนยางปลูกไผ่แปรรูปเสริมรายได้ (2/3) [18/08/61]

 

ไทยฟาร์ม : ลดความเสี่ยงปลูกพืชเชิงเดี่ยว ทำเกษตรผสมผสานแบบอินทรีย์ (3/3) [18/08/61]

 

ไทยฟาร์ม : แอร์ออร์คิดส์ ซุปเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม้ครบวงจร 1 (1/3) [11/08/61]

 

ไทยฟาร์ม : ชาวสวนยางกระจายความเสี่ยงปลูกพริกไทย (2/3) [11/08/61]

 

ไทยฟาร์ม : Zoning By Agri – Map เปลี่ยนนาข้าวเป็นเกษตรผสมผสาน จ.สุรินทร์ (3/3) [11/08/61]

 

ไทยฟาร์ม : นโยบายการบริหารจัดการด้านยางพารา เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องราคา (1/3) [01/09/61]

 

ไทยฟาร์ม : ลดความเสี่ยงเพิ่มรายได้ ปลูกผลไม้ควบคู่ยางพารา (2/3) [01/09/61]