ข้าวเหนียว

ข้าวเหนียวดำลืมผัว

ข้าวเหนียวดำลืมผัว เป็นที่รู้จักกันในชื่อ ข้าวลืมผัว จัดเป็นข้าวเหนียวที่มีเยื่อหุ้มเมล็ดข้าวกล้องสีม่วงดำ...

ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์

ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์ เป็นข้าวพันธุ์กอเดียว(ข้าวพันธุ์พื้นเมือง) ปลูกมากในจังหวัดกาฬสินธุ์...

ข้าวเหนียวเขี้ยวงู

ข้าวเหนียวเขี้ยวงู เป็นข้าวเหนียวสายพันธุ์หนึ่งที่นิยมนำมาทำเป็น “ข้าวเหนียวมูน” มากที่สุดในประเทศ...

ข้าวเหนียวพันธุ์ กข6

ข้าวเหนียวพันธุ์ กข 6 เป็นพันธุ์ข้าวที่ปลูกมากเป็นอันดับสองรองจากข้าวเจ้าพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105...