ข้าวขาว

ข้าวเหลืองประทิว 123

“ข้าวเหลืองปะทิว” เป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองดั้งเดิมในอำเภอปะทิว กรมการข้าวได้รวบรวมรวงข้าวเหลืองปะทิวจากแหล่งต่าง ๆ ...

ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้

จังหวัดสระบุรี ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เป็นข้าวเจ้า ที่มีอมิโลสสูง และถือได้ว่าดีที่สุดในข้าวพันธุ์เสาไห้...

ข้าว กข 43

ข้าวดัชนีน้ำตาลต่ำ ดีต่อสุขภาพของผู้บริโภค เนื่องจาก ข้าวที่ให้น้ำตาลต่ำนั้น ร่างกายจะเปลี่ยนแป้งในข้าวให้กลายเป็นน้ำตาลได้ช้าลง...